Życiorys zawodowy

 

Wykształcenie

- 1995-1998 - studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej (specjalizacja prawo konfliktów zbrojnych). Studia ukończone z wyróżnieniem. Nagroda  Rektora AON  III stopnia za rozprawę doktorską pt. „Zbrojny ruch oporu w warunkach okupacji”. Rozprawa napisana pod kier. nauk. prof. dr. hab. L. Łukaszuka.  Wydana przez  wydawnictwo AON w 1999 r. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Kazimierz Pindel i dr hab. Marian Flemming;

- 1991 r. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magister nauk politycznych) -  studia ukończone z oceną bardzo dobrą. Praca magisterska, pt. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w noweli kwietniowej i w praktyce w latach 1989-1990, napisana pod kier. nauk. prof. dr. hab. K. Wojtaszczyka;

-  1982 –1986 r. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności w Zegrzu, studia ukończone z oceną dobrą;

- 1993 r.  Podyplomowe Studium Administracji - Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończone z  oceną bardzo dobrą;

- 2002 r.  Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych - Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,   praca dyplomowa, pt. „Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa i sił zbrojnych. Została wydana w AON w 2002 r.;

- 2007 r. Podyplomowe Studia w zakresie Przygotowania Pedagogicznego – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, studia ukończone z oceną bardzo dobrą;

- 2007 r. Podyplomowe Studia w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, studia ukończone z oceną bardzo dobrą;

Kursy: - 1997 r. Międzynarodowy Kurs Prawa Humanitarnego w Poznaniu,

- 1999 r. Międzynarodowy Kurs Prawa Humanitarnego w RFN,

- 2003 r. Międzynarodowy Kurs Prawa Humanitarnego w Radziejowicach,

- 2003 r. International Humanitarian Law in Warsaw,

- 2003 r.  Kurs prawa Unii Europejskiej w Warszawie.

Doświadczenie  zawodowe:

- od listopada 1981 r.- do września  1982 r. pracownik-instruktor Komendy Hufca ZHP w Grabowcu, woj. Zamojskie,

- od 1982 r. do 1986 r. podchorąży WSOWŁ w Zegrzu

- od 1986 r. do marca 1987 r. dowódca plutonu,

- od kwietnia 1987 r. do 1988 r. kierownik klubu żołnierskiego,

-  od 1988 do 1993  r. oficer sztabu batalionu i pułku

- do 1993 r. do 1995 r. oficer sztabu 1 WDZ im. T. Kościuszki: oficer wydziału wychowawczego, a następnie  starszy oficer wydziału organizacyjno-ewidencyjnego;

- od 2 października 1995 r. do 31 stycznia 1999 r. słuchacz studiów stacjonarnych, doktoranckich w Wydziale Strategiczno-Obronnym  (AON);

- od 1 lutego 1999 r.  do grudnia 1999 r. w Katedrze Obrony Terytorialnej i Cywilnej Wydziału Strategiczno-Obronnego (A ON)- adiunkt;

- od grudnia 1999 r. do 30 czerwca 2004 r.  w Katedrze Bezpieczeństwa i Prawa  Międzynarodowego (WSO AON) – adiunkt;

- od 1 lipca 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r. w dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr
i Szkolnictwa Wojskowego MON. Oddelegowany do pełnienia obowiązków w AON. Następnie zwolniony do rezerwy.

- w latach 2000-2001 kierownik oraz wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Konfliktów Zbrojnych w AON;

- w latach 2002-2004 wykładowca prawa konfliktów zbrojnych w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP;

- w latach 2002-2004 wykładowca prawa konfliktów zbrojnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;

- w latach 2000-2006 wykładowca w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku: prawo stanów nadzwyczajnych i kryzysowych, geografia konfliktów zbrojnych, prawo konfliktów zbrojnych, demokratyczne państwo prawne;

- w latach 2004-2006 wykładowca w Szkoły Wyższej im.
B. Jańskiego w Warszawie : prawo pokoju i bezpieczeństwa oraz międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, stosunki międzynarodowe,  teoria bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego;

- w latach 2001-2005 wykładowca Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego w AON: prawo pokoju i bezpieczeństwa oraz międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych;

- w  latach 2000-2004 wykładowca Podyplomowego Studium Obronności Państwa w AON: prawo pokoju i bezpieczeństwa oraz międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych;

- w latach 1999-2006 wykładowca Podyplomowego Studium Reagowania Kryzysowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej: międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych;

- w latach 2000-2006 wykładowca Podyplomowego Studium: Edukacja dla Bezpieczeństwa - Przysposobienie Obronne  w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku: międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, geografia konfliktów zbrojnych, etnicznych i religijnych;

-  w latach 1999-2004 wykładowca międzynarodowego prawa humanitarnego  konfliktów zbrojnych na kursach organizowanych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Delegaturę Regionalną MKCK w Budapeszcie;

- w latach 2002-2004 wykładowca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Polskiej Szkole Prawa Humanitarnego w Radziejowicach.

Języki obce: niemiecki i rosyjski: stopień średnio zaawansowany, angielski podstawowy.

Ekspert prawa konfliktów zbrojnych:  w latach 2000-2004 udzielałem wywiadów w prasie, radio i telewizji, także m.in. na prośbę biura prawnego MON. Byłem w latach 2000-2005 członkiem jury konkursu organizowanego przez PCK na prace magisterskie z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, historii tego prawa, jego rozwoju i aktualnych problemów oraz podstawowych zasad Ruchu Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca. Jestem autorem raportu dla potrzeb MON, MSZ na temat implementacji prawa konfliktów zbrojnych w polskich regulaminach i instrukcjach wojskowych (1999 i 2006). Tytuł opracowania: Niektóre aspekty upowszechniania, kształcenia i szkolenia w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Wojsku Polskim.

Od 2002 do 2004 roku byłem wykładowcą i współorganizatorem Polskiej Szkoły Prawa Humanitarnego w Radziejowicach oraz doraźnie prowadziłem wykłady z prawa humanitarnego w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w ramach konwersatorium „Konflikty zbrojne a media”. Wykłady, które wygłosiłem w latach 2000-2002, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów Instytutu Dziennikarstwa. Z kwestionariuszy wypełnionych przez studentów wynika, że w dużym stopniu przyczyniły się do sukcesu konwersatorium. Świadczą o tym także pisma
z podziękowaniem, jakie otrzymałem od dyrektora Instytutu dr. hab. J. Adamowskiego oraz zaproszenie w grudniu 2004 roku do przeprowadzenia wykładu  z dziennikarzami polskiego radia i telewizji, którzy udawali się na misję do Iraku.  Konwersatorium zostało zorganizowane przez Zarząd Telewizji Polskiej.

Doświadczenie w zakresie organizacji gier decyzyjnych, ćwiczeń
i treningów
sztabowych. Byłem przez kilka lat oficerem sztabowym w jednostkach liniowych. Jestem autorem kilku opracowań dotyczących implementacji prawa konfliktów zbrojnych do ćwiczeń wojskowych. Pełniłem rolę doradcy prawnego ds. prawa konfliktów zbrojnych w czasie ćwiczeń i gier decyzyjnych w AON.

Zainteresowania naukowe: Problematyka międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa humanitarnego, terroryzm w wiele praw międzynarodowego i wewnętrznego RP, prawo pokoju i bezpieczeństwa, prawne aspekty funkcjonowania administracji w zakresie obrony narodowej, prawo stanów nadzwyczajnych i kryzysowych, teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, polityczne i religijno- etniczne podłoże konfliktów zbrojnych.

W roku akademickim 2000/2001 byłem autorem programu, organizatorem oraz kierownikiem  Podyplomowego Studium Prawa Konfliktów Zbrojnych w AON. Były to pierwsze tego rodzaju studia dla doradców prawnych ds. prawa konfliktów zbrojnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pod koniec listopada 2004 r. w Łambinowicach-Opolu uczestniczyłem w konferencji naukowej poświęconej kształtowaniu się prawa wojennego na przełomie XIX i XX wieku, w tym prawa jenieckiego. Publikacja w Opolskich Studiach Administracyjno-Prawnych 2006/ III.

13 marca 2005 r. w Polsce Zbrojnej opublikowałem artykuł pt. „Zapomniana konwencja”. Stał się on zaczynem dyskusji o znajomości konwencji haskiej z 1954 r.
w Siłach Zbrojnych RP. Stwierdziłem, że w Wojsku Polskim nie dopracowano się kompleksowego i spójnego systemu upowszechniania oraz wdrażania prawa konfliktów zbrojnych. Wskazałem na konieczność zdecydowanego działania oraz wydania określonych decyzji zgodnych z postanowieniami międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Wskazałem na wielką rolę uczelni wojskowych w tej kwestii. Udzieliłem wywiadu  dla „Życia Warszawy” (19 stycznia 2005 r., s. 1 – 2), gdzie również wskazałem na pilną potrzebę implementacji międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych  do regulaminów i instrukcji wojskowych. Opowiedziałem się także za potrzebą opracowania podręcznika do prawa konfliktów zbrojnych dla Sił Zbrojnych RP.

W czasie pracy w AON przygotowałem rozprawę habilitacyjną: Konieczność wojskowa a zasady humanitaryzmu we współczesnych operacjach wojskowych. Niestety do kolokwium habilitacyjnego nie doszło z przyczyn niezależnych ode mnie.

Inna działalność: członek Zarządu Głównego  PCK w latach 2000-2005. Członek  Komisji ds. Ochrony  Znaku Czerwonego Krzyża (2002-2005),  Komisji ds. Upowszechniania Prawa Humanitarnego (1999-2005)  oraz Komisji Historycznej (2003-2005).

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information